Image Alt

Uslovi korišćenja Nektar stranice

Opšti uslovi korišćenja Nektar pivo internet stranice

Dobrodošli na internet stranicu Banjalučke pivare a.d. Banja Luka: Nektar pivo

Ulaskom na internet stranicu Nektar pivo ukazujete da ste punoljetno lice i da ste saglasni da prihvatate uslove korišćenja ove stranice.

Ova stranica sadrži informacije o uslovima korišćenja stranice Nektar piva, te vas molimo da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa navedenim pravilima, jer posjeta ovoj stranici podrazumijeva prihvatanje određenih uslova.

Prava intelektualne svojine i korišćenje stranice

Sve informacije dostupne na ovoj internet stranici isključivo su informativnog karaktera i ne smiju se koristiti niti distribuirati trećim licima u komercijalne svrhe. Dokumenti, detalji, ilustracije ili žigovi koji su objavljeni na stranicau su u vlasništvu  Banjalučke pivare a.d. Banja Luka.

Korišćenje stranice podrazumeva pretraživanje, štampanje sadržaja internet stranice ili čuvanje u elektronskom obliku te pristup i korišćenje sadržaja koji se nalaze na stranici, pod uslovom da sačuvate i poštujete autorska i ostala prava vlasništva Banjalučke pivare.

Ako želite da bilo koji materijal sa Nektar pivo internet stranice koristite u svrhe koje nisu navedene ovim uslovima, molimo vas da pošaljete pismeni zahtjev na info@blpivara.com.

Ograničena odgovornost

Informacije navedene na ovoj stranici isključivo su namijenjene predstavljanju Nektar piva, a pristupanjem stranici korisnici su saglasni sa činjenicom da koriste pristup sadržaju na vlastitu odgovornost. Banjalučka pivara a.d. nije odgovorna za bilo kakvu direktnu, slučajnu, posljedičnu, indirektnu ili bilo koju drugu štetu, troškove i gubitke koji eventualno nastanu kao rezultat pristupa ili nemogućnosti pristupa ovoj stranici. Takođe, Banjalučka pivara ad. Banja Luka ne snosi odgovornost za bilo kakav gubitak prouzrokovan štetnim računarskim programima koji mogu zaraziti vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje materijala sa ove stranice.

Odgovornost korisnika

Prilikom korišćenja internet stranice i bilo kojih informacija ili materijala koji se nalaze na istom, korisnik je u obavezi da postupa u skladu sa svim važećim propisima iz predmetne oblasti, a strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa ove stranice, kao i bilo kakvi napadi u cilju onesposobljavanja ove stranice.

Stranica Nektar piva namjenjena je korisnicima starijim od osamnaest godina, koji odgovaraju za istinitost informacija o svojoj životnoj dobi, datih u trenutku pristupanja stranici.

Nedozvoljeno korišćenje stranice smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Kolačići

Nektar pivo internet stranica može da koristiti „Kolačiće“ za optimizaciju usluga stranice.

„Kolačići“ koji se mogu preuzeti preko Nektar pivo internet stranice se koriste isključivo kako bi se unaprijedilo i poboljšalo vaše iskustvo korištenja ove internet stranice.

Većina pretraživača automatski prihvata kolačiće, a ukoliko želite da isključite ovu opciju to možete da uradite u postvakama vašeg internet pretraživača. Napominjemo da ukoliko isključite kolačiće to će ograničiti uslugu koju možemo da vam pružimo i može da utiče na vaše iskustvo kao posetioca.

Uživajte u Nektar pivu bez rizika da ugrozite vlastito zdravlje

Cijenjene potrošače podsjećamo na potrebu odgovornog uživanja u Nektar pivu. Imajte na umu da je alkohol namijenjen samo odraslim, punoljetnim osobama. Alkohol konzumirajte umjerno u slobodno vrijeme i NIKADA nemojte piti prije ili za vrijeme vožnje ili upravljanja mašinama. Alkohol tokom trudnoće može da ugrozi zdravlje vašeg djeteta i NIKADA nemojte miješati alkohol sa lijekovima i stimulantima.

 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije o Nektar pivu i sadržaju ove stranice molimo vas da nam se obratite putem besplatnog potrošačog telefona 0800 50 500 ili putem email-a info@blpivara.com.

Banjalučka pivara zadržava pravo da izvrši djelimične ili potpune promjene Nektar pivo internet stranice ili opštih uslova upotrebe, bez prethodne najave. Molimo Vas da sljedeći put kada posjetite našu stranicu, ponovo provjerite uslove kako biste bili upoznati sa eventualnim promjenama do kojih je došlo.